Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan je privacy. Hierin kun je lezen hoe er met jou bedrijf/persoonlijke gegevens worden omgegaan.

[/ vc_column] [/ vc_row]

Dit is de privacyverklaring van Bubbels! Hygiëneservice. Wij verzamelen jouw persoonlijke gegevens via al onze (online) kanalen. Daarnaast wordt uitgelegd waar jouw gegevens zijn opgeslagen en voor welke doelen jouw gegevens worden bewaard. Wij respecteert de privacy van de  gegevens van onze klanten. Uiteraard heb je rechten over jouw persoonsgegevens. De manier waarop je gebruik kunt maken van je rechten lees je in deze privacyverklaring. Het kan zijn dat deze privacyverklaring door bijvoorbeeld wetswijzigingen aangepast wordt. Daarom stellen wij voor om dit document periodiek door te nemen. Heb je vragen over onze privacyverklaring, dan kun je deze gerust stellen en een e-mail sturen naar: info@bubblesbv.nl.

Doelen gegevens

Voor een aantal doelen worden persoonsgegevens door ons verzameld. Hieronder volgt een toelichting van deze doelen.

Contact opnemen

Als jij contact opneemt met Bubbels via de telefoon, e-mail of via de website dan worden jouw gegevens verzameld. In het contactformulier op de website wordt alleen om de benodigde gegevens gevraagd om informatie, een voorstel, product en/of dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres, bedrijfsnaam en telefoonnummer en eventueel aanvullende gegevens.

Analytics

Om de website van Bubbels! Te verbeteren, verzamelt de website jouw gegevens. Deze gegevens worden verzameld met Google Analytics en zijn niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Google Analytics geeft informatie over bijvoorbeeld, welke pagina´s en hoe lang je de pagina´s van de website bezoekt. Ook hoe je bij ons terecht bent gekomen via de website. Al deze gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de goedgekeurde offertes/overeenkomsten die worden aangegaan.

Ontvang en bewaar van gegevens

Bubbles! Ontvangt en verwerkt gegevens, als volgt worden deze gegevens beheerd:

  • Hosting, als jij contact opneemt met ons via de website of via de e-mail, dan worden deze gegevens opgeslagen op de server van Alot Hosting Amadeos Benelux Arnhem.
  • Back-ups van de website worden opgeslagen bij Alot Hosting Amadeos Benelux Arnhem.
  • Je gegevens verkregen vanuit kanalen als telefoon, e-mail, of website worden vastgelegd in het klant deel van Exact online.

Bubbels! Bewaard jouw gegevens voor een langere tijd, maar nooit langer dan nodig is voor het gebruik maken van onze producten en/of diensten. Tenzij wij op grond van een wettelijke regeling verplicht zijn om jouw gegevens langer te moeten bewaren.

Beveiliging gegevens

De persoonsgegevens die door Bubbles! En door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software middels een app gegenereerd. Met deze code moet je inloggen om bij de bedrijfs/persoonsgegevens te kunnen komen.

De apparaten die toegang hebben tot je gegevens zijn elk zelf ook vergrendeld met een gebruikersnaam in combinatie met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Je bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website privé is. Je herkent dit aan het slotje wat voor het http adres/url staat vermeld.

Rechten

Je hebt de volgende rechten:

  • Recht op inzage: je hebt ten alle tijden het recht om jouw vastgelegde gegevens op te vragen bij Bubbles! Je kunt je gegevens opvragen door te bellen naar 024- 66 32 806 of een e-mail te sturen naar info@bubblesbv.nl.
  • Recht op rectificatie: je gegevens kun je op ieder moment wijzigen, door een e-mail te sturen naar info@bubblesbv.nl.
  • Recht op vergetelheid, wissen van je gegevens: je gegevens mag je door ons laten verwijderen. Dit kun je doen door een e-mail te sturen naar info@bubblesbv.nl. Het kan zijn dat wij niet al je gegevens mogen verwijderen, bijvoorbeeld door wettelijke bepalingen.
  • Recht van bezwaar: als jij niet wil dat wij je gegevens gebruiken, dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van je persoonsgegevens. Ook hiervoor ontvangen wij graag een e-mail.
  • Recht op intrekken van toestemming: als je aan Bubbels! toestemming hebt gegeven om je persoonsgegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden, maar je bedenkt je. Dan kun je deze toestemming op ieder moment weer intrekken. Je hoeft geen bezwaar hiervoor te maken.